Homeopathie in de dierenartspraktijk

Behandelen met homeopathische middelen, afgestemd op de problemen van het individuele dier, is een logische stap binnen de holistische diergeneeskunde. Homeopathische geneesmiddelen zijn van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong. Deze middelen zorgen voor: een algemene stimulering van de afvoerfuncties van het lichaam, het in evenwicht brengen van de energiehuishouding van het lichaam en het aanzetten van de celstofwisseling, waardoor herstel optreedt van aangetast weefsel.

De homeopathie grijpt in op het fysiologisch evenwicht van organen en herstelt daardoor de vitaliteit van het organisme. De homeopathie kan onderverdeeld worden in de klassieke homeopathie en de klinische homeopathie. In onze kliniek wordt de klinische homeopathie toegepast, waarbij lagere potenties (D3 – D6) worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot de klassieke homeopathie, die gebruik maakt van hogere potenties (D200 – D1000), waarbij geen aantoonbare moleculen in het preparaat aanwezig zijn.

De homeopathie berust op een tweetal hypothesen

  • Een substantie die bepaalde symptomen in een gezond organisme teweeg kan brengen, kan een ziek organisme met diezelfde symptomen genezen. Dit wordt samengevat in de regel: SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR – het gelijke zal door het gelijkende worden genezen. Dit principe staat lijnrecht tegenover het gangbare reguliere denken, waarbij men ervan uitgaat dat de klachten van een zieke zullen verdwijnen door het toedienen van middelen (farma-chemische geneesmiddelen) met een tegengestelde werking = “contraria contrariis curentur”.
  • Door het geneesmiddel te verdunnen en bij ieder verdunningsstap krachtig te schudden, wordt de werking van het middel sterker en specifieker. Men spreekt van potentiëren. In onze kliniek werken wij met de reeks SIMICUR tincturen. De 21 verschillende tincturen hebben ieder hun indicatiegebied. Bijvoorbeeld een middel ter behandeling van ontstekingen (= Glandulacur) of een middel voor botten en gewrichten ( = Osteocur). Hiermee is het mogelijk om de basisbehandeling in te stellen en de therapie uit te breiden met de overige behandelmethoden die wij toepassen.

 

Simicur Webshop

Simicur Webshop voor homeopathie bij dieren

Voor homeopathie en het bestellen van producten bezoekt u onze webshop!