Diagnostiek

Voor een alomvattende diagnose wordt gebruik gemaakt van de segmentale diagnostiek. Deze diagnostiek is gebaseerd op het vinden van pijnreacties bij het (diep) palperen (drukken) van de huid.

De segmentale diagnostiek gaat uit van het gegeven dat bij de embryonale ontwikkeling het embryo is opgebouwd uit segmenten en dat vanuit ieder segment een deel van het embryo ontstaat. Ieder segment vormt bepaalde organen, weefsels en huidgedeelten. Doordat er een energetische verbinding blijft bestaan tussen de verschillende lichaamsdelen die uit een segment zijn gevormd, is er een direct verband tussen bepaalde huiddelen en de overige organen afkomstig van het overeenkomende segment. Deze verbanden komen opmerkelijk genoeg vrijwel volledig overeen met de meridianen, die bekend zijn uit de acupunctuur (traditionele Chinese geneeskunst).

Dus als bij palpatie een bepaald punt van de huid (ook wel stresspunt of alarmpunt genaamd) gevoelig is, kan men stellen dat het overeenkomende orgaan aangedaan is of een verminderde conditie heeft. Afhankelijk van de combinatie van verschillende pijnpunten en van de mate van drukgevoeligheid kan men nauwkeurig het lichamelijke probleem lokaliseren, waarmee de waarschijnlijkheidsdiagnose is gesteld..

Ter bevestiging van de zogenaamde waarschijnlijkheidsdiagnose kunnen vervolgens laboratoriumonderzoeken worden uitgevoerd. Daarbij valt te denken aan röntgendiagnostiek, bloedbeeldanalyse, sintygrafie en ultrasoundopnamen.

Aan de hand van het beeld dat zo van het dier is verkregen kan de volgende therapie (Homeopathie, Fytotherapie, Lasertherapie, Massage/Fysiotherapie, Inhalatie-therapie) worden ingesteld.

 

Simicur Webshop

Simicur Webshop voor homeopathie bij dieren

Voor homeopathie en het bestellen van producten bezoekt u onze webshop!